Kiểm định an toàn thực phẩm

Các sản phẩm Bát Đĩa Việt đã được mang đi kiểm nghiệm an toàn thực phẩm  các chỉ số đảm bảo an toàn cho người sử dụng , đó là tiêu chí của Bát Đĩa Việt